Oppdragsbrev til direktøren for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker for 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Oppdragsbrev til direktøren for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker for 2010