Orientering om endringer i adopsjonsloven

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Flytting av utredningsansvaret fra kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) mv.

Åpne brev (PDF).