Orientering om endringer i adopsjonsloven

Flytting av utredningsansvaret fra kommunene til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) mv.

Åpne brev (PDF).