Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

SSB-rapport 2014/34

Statistisk sentralbyrå har utgitt rapporten "Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet".

Statistisk sentralbyrå har utgitt rapporten "Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet". 

Sammendrag

Rapporten analyserer hvor mange som mottar velferdsytelser og som samtidig står utenfor arbeidsmarkedet. To grupper blir beskrevet: hele befolkningen og innvandrere i alderen 15-66 år. I tillegg beskriver rapporten hvor mange mottakere av velferdsytelser det er blant personer som tidligere har vært lønnstakere på korttidsopphold, men som etter hvert har bosatt seg i Norge.

Rapporten er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Rapporten

Les hele rapporten her (pdf)