Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Personvalg ved stortingsvalg

Konsekvenser av en endring av personvalgreglene ved stortingsvalg

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen? Hvilke konsekvenser vil en slik personvalgreform kunne ha for velgere, kandidater og politiske partier?

Bør personvalg innføres også ved stortingsvalg? Hvordan skal valgsystemet i så fall balansere partienes og velgernes innflytelse over kandidatutvelgelsen? Hvilke konsekvenser vil en slik personvalgreform kunne ha for velgere, kandidater og politiske partier? Institutt for samfunnsforskning (ISF) og og Uni Rokkansenteret har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet endring av personvalgordningen ved stortingsvalg.

Dagens valgordning gir velgerne mulighet til å endre rekkefølgen av kandidater på listen samt å stryke kandidater, men slike endringer har i praksis ingen effekt på Stortingets sammensetning. I denne rapporten vurderes konsekvensene av en ordning hvor velgerne kan gi personstemmer til enkeltkandidater som skal kunne påvirke hvem som blir valgt inn på Stortinget.