Politikk for vekst og sysselsetting

EUs strategi for vekst og sysselsetting i et norsk perspektiv

Denne rapporten tar for seg EUs vekst- og sysselsettingsstrategi i et norsk perspektiv. Den fokuserer på norske myndigheters arbeid med å legge til rette for langsiktig og bærekraftig vekst, og gjør dette ved å studere norsk politikk i lys av EUs vekst- og sysselsettingsstrategi.

Politikk for vekst og sysselsetting.