Prop. 102 L (2009–2010)

Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget