Prop. 103 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget