Prop. 106 S (2009-2010)

Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Endring i statsbudsjettet for 2010 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget