Prop. 108 S (2009-2010)

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet

Utviding og finansiering av Bergensprogrammet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget