Prop. 110 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget