Prop. 112 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Lån frå den norske staten til den latviske staten

Lån frå den norske staten til den latviske staten

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget