Proposisjoner til Stortinget

Prop. 122 L (2009–2010)

Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget