Prop. 122 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget