Prop. 135 L (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)

Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget