Prop. 135 L (2009–2010)

Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)

Endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget