Prop. 136 L (2009-2010)

Endringer i panteloven mv.

Endringer i panteloven mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget