Forsiden

Prop. 136 S (2013–2014)

Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980, undertegnet i Brasilia 20. februar 2014

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 20. februar 2014 ble det i Brasilia undertegnet en protokoll til endring av artikkel 27 i skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 1980. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon 24. mai 2013. På vegne av Norge undertegnet ambassadør Aud Marit Wiig og på vegne av Brasil undertegnet Mr. Carlos Barreto, Secretary of Revenue Service.

Protokollen trer i kraft 30 dager etter datoen for den siste notifikasjon fra partene om at de interne prosedyrer for ikrafttredelse av protokollen er gjennomført. Protokollen får virkning på denne dag. Protokollen vil også ha virkning for opplysninger for tidligere inntektsår.