Prop. 139 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv.

Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget