Prop. 140 S (2009-2010)

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget