Prop. 140 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget