Prop. 143 S (2009-2010)

Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen av 28. september 2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget