Prop. 36 S (2014-2015)

Ny saldering av statsbudsjettet 2014

Ny saldering av statsbudsjettet 2014

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2014 inneholder forslag om endringer på statsbudsjettet og gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra Regjeringen hittil i år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget