Prop. 4 L (2014–2015)

Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget