Prop. 70 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

Kostnadsauke E6 Øyer - Tretten i Oppland

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget