Prop. 73 L (2013–2014)

Endringer i ferieloven mv.

Endringer i ferieloven mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget