Prop. 89 S (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

SAS AB - konvertibelt obligasjonslån

SAS AB - konvertibelt obligasjonslån

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget