Prop. 96 S (2009–2010)

Pensjonar frå statskassa

Pensjonar frå statskassa

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget