Prop. 99 L (2009-2010)

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover

Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget