Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Rapporten er utarbeidet av Rambøll Managment Consulting AS, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. I rapporten gis blant annet en oversikt over de prosesser en bedrift må gjennom ved bedriftsetablering, hvilke utfordringer bedriftene møter, samt forslag til forbedringstiltak.

Prosesskartlegging av bedriftsetablering