Rapport: Kartlegging av useriøse innsamlingsaktører

Kulturdepartementet nedsatte i februar 2014 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å vurdere problemene med useriøse innsamlingsaktører og foreslå tiltak som vil gjøre det lettere å skille useriøse innsamlingsaktører fra seriøse og gjøre det vanskeligere for useriøse aktører å drive innsamlingsaktivitet.

Følgende aktører har vært representert i arbeidsgruppen: Frivillighet Norge, Norges Innsamlingsråd, Stiftelsen Innsamlingskontrollen, Politiets sikkerhetstjeneste, ØKOKRIM, Forbrukerombudet, Lotteri- og stiftelsestilsynet og Skattedirektoratet. I tillegg har Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet vært representert som observatører.

PricewaterhouseCoopers (PwC) har oppsummert arbeidet i en rapport.

Rapporten i PDF-format