Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Retningslinjer for fylkesvise planer for småkraftverk - høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Retningslinjene gir anbefalinger for hvordan fylkesvise planer for småkraftverk hensiktsmessig kan utarbeides. Formålet er å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader om konsesjon for små vannkraftverk, gjøre denne prosessen mer effektiv og forutsigbar, og sikre at naturmangfold, friluftsliv og store landskapsverdier ikke går tapt. Retningslinjene skal også benyttes av NVE som grunnlag for en helhetlig vurdering av konsesjonssøknader, også der det ikke foreligger fylkesplan.

Høringsuttalelser må være departementet i hende senest 10. november 2006.

Høringsbrev med komplett mottakerliste i pdf format

Forslag til faglige retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise planer for småkraftverk i pdf format

Til toppen