Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Q-22/1011

Last ned rundskriv Retningslinjer for statstilsudd til incestsentre og voldtektssentre i 2011 her (PDF)