Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Q-1/2011

Last ned rundskriv Retningslinjer for statstilskudd til krisesentertilbud i 2011 her (PDF)