Dokument

Rundskriv - V-0967 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten.

Orienteringen gjelder tilskudd av spillemidler til:

  • nærmiljøanlegg
  • ordinære anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten

 

Rundskriv - V-0967 Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (.pdf)