Dokument

Rundskriv F-04-14 Støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland mv. (kvoteordningen)

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt rundskriv for støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen). Rundskrivet gjelder for studieåret 2015–2016.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nytt rundskriv for støtteordningen gjennom Lånekassen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen). Rundskrivet gjelder for studieåret 2015–2016.

_______________________________________________________________________________________________

 

Last ned rundskriv F-04-14 med vedlegg ved å klikke på lenkene nedenfor.

Rundskriv F-04-14 inkl. liste over adressater (PDF)

Vedlegg: Land omfattet av kvoteordningen (PDF)

 Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på internett.