Rundskriv V-3N/2014 Om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2015

Budsjettskrivet gir retningsliner for innhald og utforming av søknad om driftstilskot for 2015.

Budsjettskrivet gir retningsliner for innhald og utforming av søknad om driftstilskot for 2015.

Rundskriv:

Rundskriv V-3N/2014 Om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2015 (.pdf)