Rundskriv V-3N/2014 Om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Budsjettskrivet gir retningsliner for innhald og utforming av søknad om driftstilskot for 2015.

Budsjettskrivet gir retningsliner for innhald og utforming av søknad om driftstilskot for 2015.

Rundskriv:

Rundskriv V-3N/2014 Om utarbeiding av søknad om statstilskot for 2015 (.pdf)