Rapporter og planer

Samfunnsansvar i statlig eide selskaper

De statlig eide selskapenes rapportering på samfunnsansvar har bedret seg fra 2008 til 2009. Det skriver PricewaterhouseCoopers (PwC) i en ny statusrapport for Nærings- og handelsdepartementet.

– Jeg er glad for å konstatere at alle selskapene, store og små, rapporterer offentlig om sitt arbeid med samfunnsansvar, og at det har vært en positiv utvikling sammenlignet med fjorårets rapportering, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Les rapporten.