Satser for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak 2010

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Landets fylkesmenn KS Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten, region vest, sør, øst, Midt-Norge og nord

Satser for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak 2010