Slik kommunene ser det

Rapport fra et utviklingsarbeid om statlig tilsyn med kommunene

Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold, i samarbeid med Sandefjord, Horten og Lardal kommuner.

  • Slik kommunene ser det (pdf)
    Fylkesmannen i Vestfold og Høgskolen i Vestfold, i samarbeid med Sandefjord, Horten og Lardal kommuner.