St.meld. nr. 12 (2006-2007)

Regionale fortrinn – regional framtid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 8. desember 2006 om Regionale fortrinn – regional framtid blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside