St.meld. nr. 12 (2006-2007)

Regionale fortrinn – regional framtid

Regionale fortrinn – regional framtid

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget