St.meld. nr. 12 (2006-2007)

Regionale fortrinn – regional framtid

Regionale fortrinn – regional framtid

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no