St.meld. nr. 12 (2007-2008)

Om verksemda til Posten Norge AS

Om verksemda til Posten Norge AS

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no