St.meld. nr. 15 (2006-2007)

Om verksemda i Avinor 2006–2008

Om verksemda i Avinor 2006–2008

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no