St.meld. nr. 18 (2003-2004)

Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

Om forsyningssikkerheten for strøm mv.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget