St.meld. nr. 18 (2005-2006)

Om forbud mot reklame for livssyn og politiske ­budskap i fjernsyn

Om forbud mot reklame for livssyn og politiske ­budskap i fjernsyn

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no