St.meld. nr. 18 (2006-2007)

Om virksomheten til NSB AS for perioden 2007 – 2009

Om virksomheten til NSB AS for perioden 2007 – 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no