St.meld. nr. 21 (2006-2007)

Strukturpolitikk for fiskeflåten

Strukturpolitikk for fiskeflåten

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no