St.meld. nr. 22 (2006-2007)

Veiviseren

Veiviseren

Les dokumentet

For det norske filmløftet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget