St.meld. nr. 22 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Veiviseren

Veiviseren

Les dokumentet

For det norske filmløftet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no