St.meld. nr. 23 (2002-2003)

Om kraftutbygging i Hattebergvassdraget

Om kraftutbygging i Hattebergvassdraget

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget