St.meld. nr. 23 (2006-2007)

Kredittmeldinga 2006

Kredittmeldinga 2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no