St.meld. nr. 23 (2008-2009) - Kortversjon

Bibliotek

Kortversjon på nynorsk

St.meld. nr. 23

(2008-2009)

Bibliotek

Kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no