St.meld. nr. 24 (2008-2009) - Kortversjon

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Kortversjon på bokmål

St.meld. nr. 24

(2008-2009)

Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv

Følg meldingen videre på www.stortinget.no