St.meld. nr. 29 (2006-2007)

Om Noregs deltaking i Europarådet i 2006

Om Noregs deltaking i Europarådet i 2006

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no